1. Проверете предварително

Проверете дали вашата ел. инсталация разполага с необходимата мощност, която е необходима за нормалната работа на нано отоплителното фолио EXCEL.
 
2. Инсталационен процес
 
  1) Почистване.

Уверете се, че сте почистили добре пода. Използвайте прахосмукачка.
   
   
  2) Поставете изолация.

Поставете изолационния материал, като слепите отделните части с изолационната лента (под изолационния материал може да се постави найлон) .
   
   
  3) Полагане на отоплителното фолио.

Положете Нано отоплителното фолио, като имате предвид, че не трябва да свързвате EXCEL фолиото с мощност по-голяма от 3,5 kw към един Термостат. Не застъпвайте отделните ленти на фолиото. Където е необходимо - срежете на указаните места, като внимавате да не прекъснете карбоновите ленти. Това може да доведе до неправилно функциониране на EXCEL отоплителното фолио. Залепете Нано отоплителното фолио едно към друго, използувайки изолационната лента.

   
   
 

4) Свързване към електрическата мрежа.

Използвайте оригиналните клеми и специализираните клещи, които са част от необходимите аксесоари.
Свързването на EXCEL фолиото се извършва паралелно. Проверете консумацията на ел. енергия да не надвишава 3,5 kw за един Термостат.
Консумацията се изчислява по формулата W=(VхV)/R.
W - консумация на ел. енергия.
V - напрежение.
R - съпротивление.

   
   
  5) Финал.

Изолирайте всички клеми, кабели към фолиото.
   
   
  6) Монтиране на термостата.

Поставете внимателно топлинния датчик към отоплителния филм, като го залепите с изолационната лента. Свържете кабелите на EXCEL фолиото към термостата по указания на схемата начин. Свържете термостата към електрическата мрежа. Направете 30 мин. тест на системата.
   
   
 

7) Положете отгоре крайното подово покритие.

Монтирайте крайното подово покритие: циментова замазка, гранитогрес, мрамор, паркет, балатум, мокет или килим

 
 

3. Инсталационна схема