Carbon Ladder Cables
 
Инфрачервения отоплителен кабел е революционно нов продукт на пазара. Той е отоплителна система на базата на нано технология, ползваща по-ниска мощност, с по-бързо време за реакция  и създаваща висок комфорт.

Инфрачервения отоплителен кабел работи на принципа на отоплителни филми. Това което го отличава е, че е особено подходящ за мокри помещения (санитарни помещения и басейни), най-вече когато е невъзможно да се положи замазка с достатъчно големи хидроизолационни характеристики.Може да се използва под бетон, варов разтвор. Това е така защото инфрачервения отоплителен кабел и съединителните муфи са 100 % водоустойчиви.

След години на безмилостна изследователска и развойна дейност и с помощта на най-съвременните технологии инфрачервения отоплителен кабел е създаден така, че да отговаря най- високите изисквания за качество и безопасност. През последните години, този продукт получи световно признание (САЩ, Русия, Европа, Япония, Южна Корея и др.).
Инфрачервеният отоплителен кабел достигна и до нас, и обещава да допринесе за подобряване на жизнената среда на хората, здравето и безопасността

 
 

Структура

 

Това което го отличава е, че е особено подходящ за мокри помещения (санитарни помещения и басейни), най-вече когато е невъзможно да се положи замазка с достатъчно големи хидроизолационни характеристики.Може да се използва под бетон, варов разтвор. Това е така защото инфрачервения отоплителен кабел и съединителните муфи са 100 % водоустойчиви.

Инфрачервения отоплителен кабел e изграден от карбонови елементи, покрити с два слоя полиетиленова изолация. Отделните елементи са свързани помежду си със специален негорим проводник.
Това обуславя и неговата 100 % сигурност и надеждност.

 
 
Влез в On-line магазина.